Start / Volvo P1800 / 06.) Elsystem / 6.) Kabelhärvor / 05.) 1972 1800E Vst / Huvudhärva, E/ES 1972 (manuell) vänster-styrd

Huvudhärva, E/ES 1972 (manuell) vänster-styrd

Huvudhärva, E/ES 1972 (manuell)       vänster-styrd
Huvudhärva, E/ES 1972 (manuell)       vänster-styrd