Start / Volvo 740/760 / 40.) Kraftöverföring / 45a.) Kardan Typ 02 (44,5 mm) / Tätning kardan 140/164/240 -84/700 -87 (Diameter 44,50mm, typ 1140)

Tätning kardan 140/164/240 -84/700 -87 (Diameter 44,50mm, typ 1140)

Tätning kardan 140/164/240 -84/700 -87 (Diameter 44,50mm, typ 1140)
Tätning kardan 140/164/240 -84/700 -87 (Diameter 44,50mm, typ 1140)