Start / Volvo Amazon / 16.) Bromsar / B16 (1957-1961) / 1.) Huvudcylinder / Huvudbromscylinder Amazon/P1800 (B16/B18 1-krets) 1958-1968

Huvudbromscylinder Amazon/P1800 (B16/B18 1-krets) 1958-1968

Huvudbromscylinder Amazon/P1800 (B16/B18 1-krets) 1958-1968
Huvudbromscylinder Amazon/P1800 (B16/B18 1-krets) 1958-1968Huvudbromscylinder Amazon/P1800 (B16/B18 1-krets) 1958-1968Huvudbromscylinder Amazon/P1800 (B16/B18 1-krets) 1958-1968