Start / Volvo P1800 / 06.) Elsystem / 6.) Kabelhärvor / 07.) 1973 1800ES Vst / Huvudhärva, 1800ES Vä-styrd '73 Bygg fr 1214022-Inköp

Huvudhärva, 1800ES Vä-styrd '73 Bygg fr 1214022-Inköp

Huvudhärva, 1800ES Vä-styrd '73 Bygg fr 1214022-Inköp
Huvudhärva, 1800ES Vä-styrd '73 Bygg fr 1214022-Inköp