Start / Volvo 940/960/S90/V90 / 38.) Instrumentering / Oljetrycksgivare 240/740/940 85-98 B200/B230

Oljetrycksgivare 240/740/940 85-98 B200/B230

Oljetrycksgivare 240/740/940 85-98 B200/B230
Oljetrycksgivare 240/740/940 85-98 B200/B230