Start / Volvo Amazon / 16.) Bromsar / B20 (1969-1970) / 1.) Huvudcyl. & servo / Huvudbromscylinder Amazon B20, & 140 (Stoppskruv på ovansidan) (Made in Italy)

Huvudbromscylinder Amazon B20, & 140 (Stoppskruv på ovansidan) (Made in Italy)

Huvudbromscylinder Amazon B20, & 140 (Stoppskruv på ovansidan)  (Made in Italy)
Huvudbromscylinder Amazon B20, & 140 (Stoppskruv på ovansidan)  (Made in Italy)